Telluspanel

Telluspanel koostuu henkilöistä, jotka haluavat jakaa muille mielipiteitään ja osallistua tutkimuksiin. Paneelimme kaikki jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tutkimuksiin. Jäsenet saavat osallistumisestaan rahallisen korvauksen, jonka määrä vaihtelee tutkimuksen laajuuden ja käytetyn ajan mukaan.

Valitsemme paneelin jäsenet huolella varmistaaksemme tutkimusten korkean laadun. Laadun takeena on se, että uudet jäsenet rekrytoidaan pitkäksi aikaa eikä heille aluksi makseta taloudellista korvausta. Internetin välityksellä ja puhelimitse tehdyssä rekrytoinnissa on myös käytetty monia erilaisia lähteitä.