Over het panel

Telluspanel bestaat uit personen die hun mening willen geven en aan onderzoeken willen deelnemen. Het gaat om een zogeheten opt-in panel waarvan alle leden zich bereid hebben verklaard om mee te werken. Als lid krijgt u een financiële vergoeding die afhankelijk is van de grootte en de tijdsduur van het onderzoek waaraan u meedoet.

Om hoge kwaliteit te bieden is het paneel zorgvuldig samengesteld. Een kwaliteitswaarborg is het feit dat het lange tijd zonder initiële vergoedingen is gerekruteerd. Er zijn ook uiteenlopende bronnen gebruikt bij het rekruteren, hetgeen betere antwoorden oplevert.