Hvis panelet

Telluspanel består av personer som vil dele med seg av sine meninger og delta i undersøkelser. Panelet er et såkalt opt-in-panel der alle medlemmer har akseptert å delta i undersøkelser. Medlemmene får økonomisk godtgjørelse for å være med på undersøkelsene som varierer avhengig av omfang og tidsforbruk.

For å bibeholde en høy kvalitet på panelet, er deltakerne omhyggelig utvalgt. En høy kvalitet garanteres at panelet er rekruttert over en lang periode uten initiale økonomiske godtgjørelser. Et stort antall kilder er også benyttet ved rekrutteringen.