Sikkerhet

Håndteringen av medlemmenes opplysninger skjer i henhold til personopplysningsloven. Dette innebærer at vi bare bruker disse opplysningene i undersøkelsessammenheng. Vi lagrer informasjonen på servere med høy sikkerhet. Vil du av en eller annen grunn ikke lenger være medlem av Telluspanel, kan du meddele dette når som helst her. Vil du lese mer om Personopplysningsloven kan du gå inn her.

Våde undersøkelser gjennomføres i henhold til ESOMARs regler og retningslinjer.

Økonomisk godtgjørelse skjer via Paypal.