Om panelen

Telluspanel består av personer som vill dela med sig av sina åsikter och delta i undersökningar. Panelen är en sk opt-in panel, där alla medlemmar accepterat att delta i undersökningar. Ni som medlemmar får ekonomisk ersättning för att vara med i undersökningarna som varierar beroende på omfattning och tidsåtgång.

I syfte att bibehålla en hög kvalitet på panelen är den omsorgsfullt rekryterad. En hög kvalitet garanteras av att den är rekryterad under en lång period utan initiala ekonomiska ersättningar. Ett stort antal källor är också använda vid rekryteringen vilket ger bättre svar.