Vi tycker

Vi på Telluspanel vurmar för miljön och vårt klimat. Vi upplever att det är viktigt att ha detta i bakhuvudet både i det stora och i det lilla i livet. Även om digitala undersökningar istället för undersökningar i pappersform bara är ett litet steg så tycker vi åtminstone att det är i rätt riktning.

Vi stöder också världsnaturfonden, vilket vi har Dig att tacka för. En del av Ditt arbete med att svara på undersökningar går nämligen till världsnaturfonden. Du kan också själv välja att donera en del av Din ersättning till WWF!

Här kan du lära dig mer om deras arbete med frågor som rör miljö och klimat: WWF